top of page

Kæpheste

En kæphest som begreb betegner noget, man elsker at beskæftige sig med, er meget optaget af (især på en ensidig måde), tillægger (uforholdsmæssig) stor betydning eller ustandselig taler om, man bruger udtrykket at "ride sin kæphest" når giver udtryk for sin mening på den måde. Hvis ens kæphest er et bestemt princip, der nidkært kræves overholdt, kan man også tale om principrytteriKilde wikipedia.dk

Min kæphest nummer 01

Klar tale eller frygt som forretningsmodel.

Når jeg i min Linkedin-profil skriver IT-problemknuser i gulvhøjde, er det faktisk alvorligt ment.

Allerede da jeg i 80’erne gik på Nordisk Institut for nordisk sprog og litteratur, forsøgte jeg at skrive og tale på en ikke akademisk vis. Det fik jeg hverken ros eller gode karakterer for. Derfor er vendingen ”gik på universitetet” i mit tilfælde meget præcis, for det var det jeg gjorde.

 

Det bringer mig videre til det jeg arbejder med i dag.IT-branchen er fyldt med fagudtryk, forkortelser: Zero Trust, Endpoint Security, DORA, IoT-sikkerhed, CISO, NIS2 og mange flere.

 

I lighed med mit tidlige universitetsmøde, har jeg en spirende mistanke om, at vi dækker over noget eller holder nogen udenfor eller ikke aner, hvad vi taler om – det var tilfældet for en jeg kender 😉

 

Når sproget så bliver til et våben, har vi dem, der bruger frygt som en forretningsmodel. Jeg har endnu en gang oplevet, at en god kunde ringer til mig om ikke i panik, så rystet over en telefonsamtale.

 

Kunden fik at vide: at alle mail skulle sendes krypteret, alle data skulle ligge krypteret, samt at der var krav om krypteret backup. Billedet skærpes, da kunden bliver gjort opmærksom på at Datatilsynet uanmeldt kan dukke op i virksomheden og uddele bøder.

 

Rettidig omhu er altid på sin plads og GDPR og IT-sikkerhed skal tages alvorligt, men skal ikke bruges til at så frygt og usikkerhed. Så i gulvhøjde!

Min kæphest nummer 02

Hvorfor er det, at mange små og mellemstore virksomheder i Danmark har så svært ved at få seriøs og erfaren support til deres IT?

 

Jamen er det rigtigt Anders? Jeg kan næppe føre evidens for det 😉 men det er det man hører derude.

 

Gennem de sidste mange år – årtier - er erhvervs IT-support samlet på færre og færre hænder. Hvis leverandøren af IT-support bliver større giver det jo mening at små kunder bliver ”for” små.

 

Hvis der ikke kan laves serviceaftaler og -abonnementer, bliver det hurtigt uinteressant. I store organisationer skal der løbende mange penge i gennem.

 

Min egen erfaring på denne side af bordet er, at når du skal beregne en pris på en serviceaftale er du nødt til være sikker på at holde penge hjemme.

 

Min erfaring – små 40 år – siger bare noget andet om behovet:

 

De fleste virksomheder i produktions Danmark har ikke det behov. De har et konkret IT-problem, der skal løses, gerne her og nu og bagefter kører det indtil det ikke kører mere.

 

I den mellemliggende periode har virksomheden ikke brug for serviceaftaler og -abonnementer. Sat på spidsen er det gode penge efter dårlige.

Er det noget for dig, så kontakt mig: https://www.tomcats.dk/kontakt

bottom of page